1 maart 2018: Gratis lezing “Geld voor de Goden” door prof.dr.F.Kemmers

De stichting “Tempel van Empel” organiseert een lezing getiteld “Geld voor de Goden”. De lezing zal gegeven worden door  Prof. dr. Fleur Kemmers, van de Goethe Universiteit van Frankfurt am Main. De lezing vindt plaats in café de Lachende Vis op donderdag 1 maart. De deur is open vanaf 19:30 en de toegang is gratis.

Prof.dr. Fleur Kemmers

Bij de opgravingen van de romeinse tempel in Empel zijn grote aantallen keltische en romeinse munten gevonden. Deze munten zijn tussen de eerste eeuw voor Christus en de derde eeuw na Christus daar door bezoekers van het heiligdom als geschenk voor de goden achtergelaten. Maar waarom werden munten eigenlijk geofferd? Is het een typisch romeins gebruik, of was het al bij de oorspronkelijke bewoners van het rivierengebied een gangbare handeling? Was het van belang welke munten aan de goden geschonken werden? Waarom liet men de munten op het tempelterrein liggen in plaats van ze te verzamelen en goed op te bergen? In de lezing gaat Prof. dr. Kemmers in op de rol die munten speelden in de keltische en romeinse religie. Daarbij zal bovendien blijken, dat sommige antieke rituelen nog tot vandaag de dag voortbestaan.

Een avond als deze kan alleen tot stand komen met voldoende donateurs. Dus meld je tijdens de avond hiervoor aan.

Stichting Tempel van Empel

Op de plek waar de tempel heeft gestaan herinnert er nu niets meer aan de tempel. De stichting Tempel van Empel wil de herinnering aan de tempel weer terugbrengen en de tempel “beleefbaar” maken.
Dit doen we door educatieve programma’s over de Romeinen in Brabant, maar ook door de tempel zelf weer fysiek zichtbaar in het landschap te maken. Eerst tijdens onze tweejaarlijkse activiteit door tijdelijk te herbouwen en op termijn door volledige herbouw. Tijdens de historische dag van 2015 heeft de gemeente (door wethouder Huib van Olden) hieraan steun betuigd door medewerking toe te zeggen.

Van een vergeten geschiedenis begint de tempel en het verhaal van Empel nu bekend te worden. We zijn goed op weg!

De stichting Tempel van Empel bestaat volledig uit enthousiaste vrijwilligers. Stichting Tempel van Empel is voortdurend op zoek naar ondersteuning, heb je interesse? Stuur dan een mail! 

Voor donaties: NL46 RABO 010.88.05.697

Romeins kampement