Doel

Het doel van de stichting is het door educatie en fysieke maatregelen de aandacht voor de Tempel van Empel terug te brengen. Tevens willen we daarbij de Empelse bevolking graag meer te weten laten komen van onze interessante Romeinse historie.

We hebben enkele jaren geleden het initiatief genomen om de Tempel van Empel weer beleefbaar te maken. Na een drukbezochte presentatie in het gemeenschapshuis is besloten, met de steun van de bestuursraad, de Stichting Tempel van Empel op te richten. Deze stichting heeft met de morele ondersteuning van bestuursraad, gemeente, vrijwilligers en lokaal bedrijfsleven het initiatief verder ontwikkeld om de Tempel van Empel weer beleefbaar te maken door middel van fysieke en educatieve middelen.

Raad van advies

Stichting Tempel van Empel heeft een Raad van Advies met mensen die van inhoudelijke waarde kunnen zijn voor het behalen van de doelstellingen. Dit kunnen mensen uit het bedrijfsleven zijn, overheden en mensen uit de politiek. Vooral vooraanstaande personen worden hiervoor benaderd, zodat deze ook een positieve uitstraling kunnen genereren voor de stichting.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers uit Empel. Stuk voor stuk betrokken bij de Empelse gemeenschap en de Tempel van Empel in al haar facetten. De bestuursleden krijgen geen salaris en zijn geheel als vrijwilliger actief. Het bestuur bestaat uit:

  • Willem v Schaik, voorzitter
  • Raoul Beckers, secretaris
  • Arjan Senden, penningmeester
  • Alexander v Bakel, bestuurslid

Samenwerkingen

Kenniscentra

Na de oprichting van de stichting hebben wij al snel een verbinding tot stand gebracht met de lokale heemkundekring. De stad ’s-Hertogenbosch heeft, als provinciale hoofdstad, het Noordbrabants museum binnen haar stadsgrenzen. Hiermee heeft de stichting al snel een goede band opgebouwd om een gezamenlijk educatief programma samen te stellen. In het Noordbrabants museum worden vondsten uit Empel tentoongesteld en gezamenlijk worden activiteiten georganiseerd om de kennis te delen.

Met het museum Hertogsgemaal bestaat inmiddels een goede samenwerkingsrelatie. Ook hiermee worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Museum Hertogsgemaal heeft ook diverse vondsten in haar bezit en brengt haar kennis in in ons educatief programma.

Buitenlandse partners

Internationaal hebben wij samenwerking gevonden met het Archaeologisch Park en Römer Museum te Xanten, Duitsland, waar zeer veel kennis aanwezig is over de Romeinse samenleving, museale tentoonstelling, educatie en herbouw van Romeinse gebouwen. Deze samenwerking zorgt voor een

Lees meer...

Comité van aanbeveling

Stichting Tempel van Empel heeft een Comité van Aanbeveling waarin notabelen zitting hebben om de stichting aan te bevelen in hun eigen netwerk. Door hun uitstraling en bekendheid zullen zij ook een positief effect genereren bij anderen en zo helpen de doelstellingen te behalen.