Empel 1200

Historische dag 2015 

 


In augustus 2015 vierden we "Empel 1200". Empel kent een bewogen geschiedenis, een geschiedenis die aandacht verdient. Dat hebben we groots gevierd op de plek van de Tempel van Empel aan de Meerwijkweg. Hierboven staat nog te teaser die we ter aankondiging hebben gebruikt.

 

 

Uit de vroege middeleeuwen zijn oorkonden bewaard gebleven waarin door, toendertijd bevoegde personen, bepaalde gebeurtenissen zijn omschreven. In het oorkondenboek van 's-Hertogenbosch tot 1312 zijn enkele oorkonden aanwezig waarin, met

betrekking tot Empel, belangrijke zaken zijn opgenomen. Dat is allereerst een oorkonde van 25 oktober 856. Op die dag hernieuwde koning Lotharius, wegens het verloren gaan van het oorspronkelijke bewijsstuk, de schenking van de villa (domein) Empla door de Frankische koning Clovis IV aan de Benedictijner Abdij van Crespin in Henegouwen. Het gehele Empelse gebied was 1.460 hectare groot. Door oorkonden van 1142 en 1146 wordt bovengenoemde schenking aan de Abdij van Crespin nogmaals bekrachtigd door respectievelijk Paus Innocentius II en Keizer Koenraadt III.

De kerk van Empel die eveneens in de schenking aan de Abdij van Crespin was begrepen, werd volgens een oorkonde van 815 door de Frankische edelman Alfger aan de Benedictijner Abdij van Lorsheim bij Mentz in Duitsland geschonken. Deze oorkonde is het oudste geschreven document waarin de naam Empel in voorkomt. Dit vormde de aanleiding van de vieringen in 2015.